Formannskapet

Formannskapet består av 7 kommunestyremedlemmer, og er det nest øverste politiske organet i Rendalen kommune.

Formannskapet forbereder saker for kommunestyret, og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker.


Ordføreren leder møtene i formannskapet.

 

Rendalen formannskap består av 7 kommunestyremedlemmer fordelt på 2 parti:

  • Arbeiderpartiet har 4 representanter.
  • Senterpartiet har 3 representanter.

Formannskapet

Formannskapets medlemmer
Aktuelle lenker

Aktuelle lenker:

 

  • Se møteplan for formannskapet.                                                                                Møtedokumenter er fulltekstpublisert f.o.m. 01.06.2018.

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625