Formannskapet

Formannskapet består av 7 kommunestyremedlemmer, og er det nest øverste politiske organet i Rendalen kommune.

Formannskapet forbereder saker for kommunestyret, og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker.


Ordføreren leder møtene i formannskapet.

 

Rendalen formannskap består av 7 kommunestyremedlemmer fordelt på 3 parti:

  • Arbeiderpartiet har 4 representanter.
  • Senterpartiet har 2 representanter.
  • SV - Sosialistisk Venstreparti har 1 representant.
Formannskapets medlemmer
Aktuelle lenker

Aktuelle lenker:

 

Kontakt

Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927