Formannskapet

Formannskapet består av 7 kommunestyremedlemmer, og er det nest øverste politiske organet i Rendalen kommune.

Formannskapet forbereder saker for kommunestyret, og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker.


Ordføreren leder møtene i formannskapet.

Rendalen formannskap består av 7 kommunestyremedlemmer fordelt på 4 parti:

  • Arbeiderpartiet har 3 representanter.
  • Senterpartiet har 2 representanter.
  • SV - Sosialistisk Venstreparti har 1 representant.
  • Høyre har 1 representant.
Aktuelle lenker

Aktuelle lenker:

 

Kontakt

Linda Døsen Stubsveen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 90 97 75 31
Mobil 45 63 39 27