Varsel om oppstart av planarbeid for Hanestad fjelltak

Feste Nordøst AS har på vegne av Haagen Hanestad satt i gang endring av reguleringsplanen for Hanestad fjelltak. Planarbeidet er nærmere beskrevet i planprogrammet, som legges ut på høring sammen med varsel om oppstart. 

Planprogram (PDF, 2 MB) 

 

Spørsmål vedrørende det varslede planarbeidet kan rettes til:

Feste NordØst AS, v/Helge Bakke, tlf.: 95874217/ e-post: hb@feste.no
Feste NordØst AS, v/Petter Hermansen, tlf.: 90729347/ e-post: ph@feste.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 17.06.2020 til:
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 TOLGA, eller e-post til hb@feste.no.