Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2022

Nå kan både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Formålet med tilskuddsordningen er å inkludere barn og ungdom, et virkemiddel for at flere skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Regjeringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Søknadsskjema finner du på Bufdir`s hjemmeside og søknadsportal, link HER.

Søknadsfrist: innen 17.12.2021.

For mer informasjon, se her! (DOCX, 175 kB)

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 906 83 691