Innspill om flom- og skredhendelser i Rendalen

Vi ønsker å hente inn opplysninger om kjente flom- og skredhendelser, skader påført ved overvann og styrtregn og lignende hendelser knyttet til naturfare. Kartleggingen skal brukes sammen med aktsomhetskart for naturfare for å lage hensynssoner for arealdelen og vil være viktig for å kvalitetssikre eksisterende aktsomhetsområder.

Her kan du fylle ut elektronisk skjema: Skjema for innmelding av flom- og skredhendelser.

Papirversjoner av skjemaet legges ut på Servicekontoret og ved informasjonsmøte om planprogrammet for arealdelen 10. mai samt ved åpen kontordag 5. mai

Vi ønsker hovedsakelig informasjon om alle skredhendelser og andre hendelser som har medført skade på bygninger og andre materielle verdier. Fyll ut skjemaet flere ganger om du ønsker å melde inn flere hendelser. 

Dersom du ønsker å sende filer, som kart eller bilder, kan du sende det direkte til es@rendalen.kommune.no. 

Frist for å melde inn hendelser er 9. mai 2021

Her kan du lese mer om revidering av kommuneplanens arealdel

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349