Influensavaksine 2021

Informasjon om influensavaksine 2021

Legekontoret og helsestasjonen har for tiden mange henvendelser vedrørende influensavaksinering. 

Influensavaksinene kommer til kommunen i Uke 42 -43. Når vi vet eksakt tidspunkt for når vi mottar influensavaksinene fra Folkehelseinstituttet, vil det legges ut informasjon om tidspunkt og sted for vaksinering på kommunens hjemmeside, Facebook-side samt i Østlendingen.

Influensautbruddene starter vanligvis rundt jul/nyttår, og varer i omtrent 12 uker, dvs. til slutten av februar eller senere. Influensatoppen har de siste sesongene falt enten rundt nyttår eller omkring vinterferien. Dette kan imidlertid variere mellom sesonger. Vaksinen beskytter en viss tid, opptil ca. 6 mnd. Derfor vil vi vaksinere alle i risikogruppen i løpet av november. Dette etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.