Postjournal og innsyn

Postjournal finner du her.

  • Postjournal gir oversikt over kommunens inn- og utgående dokumenter, og post sendt og mottatt via sak-/arkivsystemet ACOS Websak. Offentlig postjournal publiseres etter at opplysninger er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsprinsippet.  Som hovedregel skjer dette etter kl. 14.00 dagen etter journalføring/registrering, dvs. fra foregående dag.  Postjournal for fredag, lørdag og søndag publiseres mandag etter kl. 14.00. 
  • Postjournal blir publisert i hjemmesiden i 3 måneder.
  •  All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven hjemler dette. Dette betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisene, i Internett eller i nyhetene. Rendalen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-poster o.l.) i samsvar med lover og regler. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlig. Postjournalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.
  • Skal du sende sensitive opplysninger til oss/kommunen, skal disse ikke sendes pr. e-post. E-post er en usikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Benytt heller eDialog, som er en sikker (kryptert) kanal.  Post kan også sendes til: Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen. 
  • Saker unntatt offentlighet er merket med lovhjemmel som er brukt (ref. offentlighetsloven og lov om rett til innsyn i dokument i offentlig forvaltning).
  • Rendalen kommune har sentralt postmottak, dvs. at alle dokumenter (post/e-post) stilet til Rendalen kommune åpnes og håndteres av Servicekontoret i kommunehuset. Derfra sendes dokumenter/post videre gjennom kommunens saks- og arkivsystem til riktig saksbehandler.
  • Postjournal blir publisert i hjemmesiden i 3 måneder.  Ved behov for dokument fra postjournal fra tidligere:  Kontakt postmottak@rendalen.kommune.no eller over telefon nr. 62 46 85 00. 
  • Ved arkivspørsmål:  Kontakt postmottak@rendalen.kommune.no eller over telefon nr. 62 46 85 00. 

Kontakt

Ina Brauten Ingebrigtsen
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 45 65 85 95
Christina Emilie Jensen
Fagleder
E-post
Telefon 45 65 84 90
Birgitte Haugan Nytrøen
Konsulent
E-post
Telefon 45 65 85 33