Rendalen aktivitetssenter (RAUS)

Rendalen aktivitetssenter:  

Vi har lokaler ved RAUS - Rendalen Aktivitets- og Ungdomssenter (det gamle kommunehuset på Otnes).

Rendalen aktivitetssenter er en møteplass for hjemmeboende. Tilbudet er åpent for alle, også de som ikke mottar hjelp fra hjemmetjenesten. Gruppene er satt sammen ut fra hvilke utfordringer du har.

Hjertelig velkommen! 

Målsetting med aktivitetssenteret

Målsettingen med aktivitetssenteret er at du skal trives og føle trygghet sammen med andre. Du får mulighet til å få kontakt med andre mennesker i en liten gruppe.  

Våre åpningstider
  • Mandag:        kl. 10.00.-14.00
  • Tirsdag:         kl. 12.00.-16.00
  • Onsdag:         kl. 10.00.-14.00
  • Torsdag:        kl. 10.00.-14.00

 

Dagtilbud for demente: Torsdag kl. 09.00.-15.00.

 

Aktivitetssenteret holder stengt i fire uker i juli måned.

Ønsker du å delta ved aktivitetssenteret?

Om du ønsker å delta ved aktivitetssenteret sendes det søknad til kommunen i form av et eget skjema.  For nærmere informasjon, ta kontakt med aktivitetssenteret over tlf. 990 99 736 eller 990 95 971. 

Bestillingsdrosje

Bor du hjemme og er avhengig av skyss for å komme deg på aktivitetssenteret, henter og bringer drosjen deg trygt til og fra. Det ordnes med drosje når du begynner ved aktivitetssenteret.

Onsdagstreffen

Onsdagstreffen er en del av rus og psykisk helsearbeid i kommunen, og er en sosial møteplass for de med psykiske utfordringer, fra 18 år og oppover.

Dette er et ledd i forebyggende arbeid, som skal forhindre ensomhet og gi økt trivsel. 

For å få tildelt plass må du søke. Søknadskjema finner du på kommunenes hjemmeside. Trenger du bistand til å søke kan du eventuelt ta kontakt med kommunens rus og psykisk helsetjeneste, som kan bistå deg med søknaden. Alle søknader blir faglig vurdert, og det vil fattes ett enkelt vedtak og tildelt plass eventuelt avslag.

Aktiviteter

Av og til har vi underholdning for eksempel sang og musikk, lysbildefremvisning, oppfrisking av gamle mattradisjoner og andre ulike aktiviteter. Noen av aktivitetene gjentas gjennom året, mens andre blir tilpasset årstiden.

Middag

Det er mulig å spise middag ved aktivitetssenteret. Den forhåndsbestilles fra kjøkkenet ved Rendalen sjukehjem og serveres ved aktivitetssenteret.

Avbestilling

Om det er en dag du ikke kan delta på aktivitetssenteret, har du selv ansvar for å avbestille mat og skyss.

Middag avbestiller du ved kjøkkenet: tlf. 474 71 657 eller 474 78 536.

Drosjen avbestilles over tlf. 959 50 456 (nedre del av kommunen) og tlf. 959 50 313 (øvre del av kommunen).

 

Hvis avbestilling ikke skjer, vil vi måtte fakturere hver enkelt for dette.  

Gebyrer/avgifter

Kontakt

Anita Marie Kvisler
Sykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 97 66 38 35