Ungdom

Her kan du finne nyttig informasjon for deg som er ung og trenger bistand til å komme i arbeid eller utdanning.

Hvem som kan hjelpe deg med hva, er avhengig av situasjonen du er i. Nav kan hjelpe deg med spørsmål som angår jobb og skole, hvis du trenger tilrettelegging eller hjelpemidler i hverdagen eller i jobb- og studiesammenheng. 


Har du helseproblemer som påvirker arbeidsevnen din, ta kontakt med ditt Nav-kontor.  Nav har en rekke tiltak som kan hjelpe deg å komme i jobb.  Det finnes også tiltak for deg som sliter med psykiske helseproblemer og vil ut i arbeid.

Kontaktinformasjon NAV Nord-Østerdal

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 09.00–15.00 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torvgata 1, Rådhuset, 2500 Tynset (Egen inngang til 2. etasje på oversiden av kommunehuset.

Organisasjonsnummer:  993841382

Vakttelefon 406 38 016, dersom det gjelder hastesaker eller du er i en akutt situasjon - f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner.
Vakttelefonen er betjent mandag–fredag kl. 10:00-13:00.