Opplysning, råd og veiledning

Alle har rett på opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om opplysning, råd og veiledning, uavhengig av om vedkommende har rett på økonomisk stønad.  

 

Sosialtjenesten gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

  •  Økonomi.
  •  Arbeid og aktivitet.
  •  Hjemme- og bosituasjon.
  •  Helse; psykisk, fysisk, rus, avhengighetsproblematikk.
  •  Fritid.
  •  Bolig.
  •  Nettverk.


Søknad:
Du kan søke om tjenesten ved å henvende deg ved Nav. Søknadsskjema finner du her: Skjema. Vedtak om opplysning, råd og veiledning kan påklages til Fylkesmannen i fylket. 


Les mer her: 
•  Nav`s nettsider om generelle råd og veiledning
 

Relevant regelverk:
•  Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Kontaktinformasjon NAV Nord-Østerdal

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 09.00–15.00 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torvgata 1, Rådhuset, 2500 Tynset (Egen inngang til 2. etasje på oversiden av kommunehuset.

Organisasjonsnummer:  993841382

Vakttelefon 406 38 016, dersom det gjelder hastesaker eller du er i en akutt situasjon - f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner.
Vakttelefonen er betjent mandag–fredag kl. 10:00-13:00.