Midlertidig botilbud

Den enkelte kommune har ansvar for å medvirke i arbeidet med å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Dette medvirkningsansvaret gir den enkelte boligsøker ingen rett til å kreve bolig fra kommunen. For den som har et akutt boligbehov, følger det en forpliktelse for kommunen til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Denne plikten gjelder kun i nødsituasjoner.

 

Vedtak om midlertidig botilbud kan påklages til Fylkesmannen i fylket.


Søknad: 

Du kan søke om midlertidig bolig ved å henvende deg ved Nav. Søknadsskjema finner du her:  Skjema.


Vedtak om midlertidig bolig kan påklages til Fylkesmannen i fylket. 


Relevant regelverk: 

Kontaktinformasjon NAV Nord-Østerdal

Nav Nord-Østerdal: 

Telefon:  55 55 33 33 kl. 09.00–15.00 (hverdager)

Post- og besøksadresse:  Torvgata 1, Rådhuset, 2500 Tynset (Egen inngang til 2. etasje på oversiden av kommunehuset.

Organisasjonsnummer:  993841382

Vakttelefon 406 38 016, dersom det gjelder hastesaker eller du er i en akutt situasjon - f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner.
Vakttelefonen er betjent mandag–fredag kl. 10:00-13:00.