Grafisk profil

Rendalen kommune har fått utviklet en felles grafisk profil for Rendalen. Denne profilen kan tas i bruk av organisasjoner, foreninger og næringslivet.

Profilhåndbok Rendalsprofilen (PDF, 4 MB)

 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonsrådgiver
E-post
Telefon 90 06 46 85
Mobil 90 06 46 85