Motorferdsel i utmark

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven.

Lovverk

Motorferdselloven

Motorferdselforskriften

Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 (PDF, 223 kB)

Forskrift for landing og start med luftfartøy og bruk av motorfartøy (motordrevet båt) i utmark og vassdrag, Rendalen kommune, Hedmark

Retningslinjer for behandling av saker etter motorferdsellovverket - vedtatt av kommunestyret 15.06.2023 (PDF, 242 kB)

 

Infosider

Miljødirektoratet: Veileder om motorferdsel i utmark

Statsforvalteren: Motorferdsel

Sølen verneområdestyre: Motorferdsel i utmark  

 

Søknad om motorferdsel

Kommunen krever at alle søknader etter § 6 i motorferdselforskriften har lagt ved tillatelse fra berørt grunneier før søknaden behandles. 

Tidsfrister: § 6 saker skal behandles politisk og fristene som er satt for hvert møte skal overholdes. Dette for å sikre gode saksframlegg og god politisk behandling. 
 

Søknadsskjemaer

 

Leiekjøring snøskuter

Trenger du leiekjøring med snøskuter? Se her: oversikt leiekjørere snøscooter 2022-2026. (PDF, 111 kB)

 

Snøskuterløyper for fornøyelseskjøring

Rendalen kommune har to snøskuterløyper for fornøyelseskjøring: 

Priser for medlemmer av Rendalen snøscooterforening:

  • 200,- for sesongkort
  • 100,- for dagskort

Priser for ikke medlemmer:

  • 400,- for sesongkort
  • 200,- for dagskort

Betales på Vipps 748333

Merk betaling med dagskort eller sesongkort, og om du er medlem eller ikke.

 

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65