Motorferdsel i utmark

Lovverk

Motorferdselloven

Motorferdselforskriften

Forskrift for landing og start med luftfartøy og bruk av motorfartøy (motordrevet båt) i utmark og vassdrag, Rendalen kommune, Hedmark

 

Infosider

Fylkesmannen i Hedmark: motorferdsel

Miljøkommune: motorferdsel

Sølen verneområdestyre  

 

Retningslinjer for behandling av saker etter motorferdsellovverket - vedtatt av kommunestyret 16.12.2021 (PDF, 241 kB)

 
 

Trenger du leiekjøring med snøscooter: oversikt leiekjørere snøscooter 2022-2026. (PDF, 111 kB)

 

Snøskuterløyper for fornøyelseskjøring

Rendalen kommune har to snøscooterløyper for fornøyelseskjøring: 

Priser

Priser for medlemmer av Rendalen snøscooterforening:

  • 200,- for sesongkort
  • 100,- for dagskort

Priser for ikke medlemmer:

  • 400,- for sesongkort
  • 200,- for dagskort

Betales på Vipps 748333

Merk betaling med dagskort eller sesongkort, og om du er medlem eller ikke.

 

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65