Fallvilt

Kommunen er ansvarlig for håndtering av fallvilt. Ved viltulykker bes det om å varsle politiet på tlf 02800. Stedet må merkes og man må gi en god beskrivelse av situasjonen. Kommunens fallviltlag er følgende: liste (PDF, 16 kB).

Oversikt over registrert fallvilt finner du her: Hjorteviltregisteret

Alt fallvilt fra hjortevilt eldre enn 1 år tas det CWD prøver av og sendes inn til analyse. For mer info se: Veterinærinstituttet

Kommunen administrerer et prosjekt for å redusere antall dyrepåkjørsler i Glommadalføret på Hanestad. Dette er et samarbeid med Statens Vegvesen, Bane Nor og grunneierne.

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65