Klima og energi

Her har vi samlet noen ressurser for deg som ønsker å se nærmere på mulighetene for å spare både penger og miljøet:

REGIONPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legge grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsida for mer informasjon:

Følg denne lenken for å se det vedtatte planprogrammet. (PDF, 424 kB)

⇒ Hovedside for regional klima- og energiplan

Vi vil ha innspill! - Digitalt gjestebud 

Vil du gi innspill til arbeidet med klima- og energiplan? Du kan gi innspill selv, eller samle venner og kjente til en prat. Vi har satt opp noen spørsmål som kan få i gang samtalen. 

Følg denne lenken til noen spørsmål og et skjema for å sende inn innspill. Skjemaet leveres digitalt

Hvis du vil vite mer om prosjektet, eller ønsker at noe fra prosjektet deltar på et møte for å informere om planarbeidet, ta kontakt med prosjektleder hanne.maageng.olsen@rendalen.kommune.no.

 

Bakgrunn for planarbeidet - Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet.

For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

 

Produser egen strøm med solenergi (Enova)

Energitiltak i bolig (Enova)

Kart over ladestasjoner for elbiler

Matvett.no - kast mindre mat

Test ditt klimautslipp med klimakalkulatoren (NRK)

 

Energi- og klimaplan for Rendalen

Her finner du kommunens energi- og klimaplan:

 
Rendalen kommune er nå i gang med å utarbeide en ny energi- og klimaplan i samarbeid med de andre kommunene i Nord-Østerdalen. 

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565