Energi- og klimaplan

 

Felles energi- og klimaplan på høring

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om å lage en felles kommunedelplan for klima og energi. Planen skal legge grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. 

Rendalen kommunestyret har nå vedtatt felles kommunedelplan for klima og energi med handlingsprogram:

Planen legges nå ut på høring med frist for innspill 19. mai. Innspill sendes til postmottak@rendalen.kommune.no eller som post til Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.

 

Bakgrunn for planarbeidet - Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet.

For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om prosjektet, eller ønsker at noe fra prosjektet deltar på et møte for å informere om planarbeidet, ta kontakt med prosjektleder hanne.maageng.olsen@rendalen.kommune.no.

Hovedside for regional klima- og energiplan

Produser egen strøm med solenergi (Enova)

Energitiltak i bolig (Enova)

Kart over ladestasjoner for elbiler

Matvett.no - kast mindre mat

Test ditt klimautslipp med klimakalkulatoren (NRK)

 

Energi- og klimaplan for Rendalen

Her finner du kommunens nåværende (gamle) energi- og klimaplan:

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65