Energi- og klimaplan

Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 

Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 ble vedtatt i kommunestyret 21.09.2023.

Planen er lik for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Til planen er det laget et handlingsprogram med konkrete tiltak, fordelt på ulike tiltaksområder i kommunen.   

Planprosessen startet i 2021, med et felles planprogram. Planen ble behandlet første gang i mars 2023, og lagt ut på høring med høringsfrist 19.mai.

Høringsinnspill er innarbeidet i vedtatt plan og handlingsprogram, og endelig plan ble lagt frem for politisk behandling i august/september 2023.

Andre nettsider om klima

Hovedside for regional klima- og energiplan

Produser egen strøm med solenergi (Enova)

Energitiltak i bolig (Enova)

Kart over ladestasjoner for elbiler

Matvett.no - kast mindre mat

Test ditt klimautslipp med klimakalkulatoren (NRK)

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65