Klima og energi

Her har vi samlet noen ressurser for deg som ønsker å se nærmere på mulighetene for å spare både penger og miljøet:

REGIONPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legge grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsida for mer informasjon:

⇒ Hovedside for regional klima- og energiplan

 

Produser egen strøm med solenergi (Enova)

Energitiltak i bolig (Enova)

Kart over ladestasjoner for elbiler

Matvett.no - kast mindre mat

Test ditt klimautslipp med klimakalkulatoren (NRK)

 

Energi- og klimaplan for Rendalen

Her finner du kommunens energi- og klimaplan:

 
Rendalen kommune er nå i gang med å utarbeide en ny energi- og klimaplan i samarbeid med de andre kommunene i Nord-Østerdalen. 

Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348