Erstatninger

Tap av sau på beite og utmarksbeite

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr har dyreeieren rett til erstatning. Det er Miljødirektoratet som forvalter denne ordningen og søknadsfristen er 1. november.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema (Miljødirektoratet)

Klimabetingede skader

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Hvordan søker jeg erstatning? (Landbruksdirektoratet)

Naturskade

Statens naturskadeordning kan gi deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Hvordan søker jeg naturskadeerstatning (Statens naturskadeordning)

Kontakt

Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 17 81 51