Kommunale veier

Se også siden om vinterstengte/sommeråpne veier i fjellet.

 

Veier og gatelys

Rendalen kommune har til sammen 51 km kommunale veier, inkl. gang- og sykkelveier. I tillegg er det 24 700 m² med plasser som vedlikeholdes.

 

Gatelys

Det gjennomføres en hovedreparasjon hver høst. Gjennom sesongen gjøres det kun utskifting av mørke pærer dersom det er flere sammenhengende pærer som er mørke, eller lyspunktet vurderes å ha en viktig funksjon trafikksikkerhetsmessig.

 

Brøyting og strøing

Brøyting blir satt i gang ved 7,5 cm (tørr snø) snøfall, og normalt skal alle veier være brøytet innen ett døgn. Brøyting skjer i hovedsak innenfor vanlig arbeidstid. Ved snøfall utenfor vanlig arbeidstid vil ikke brøyting bli satt i gang før etter 15 cm (tørr snø) snøfall.

Ved glatt føre vil det bli strødd på spesielt vanskelige punkter. Strøingen utføres fortrinnsvis som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. Helstrøing kun ved spesielt vanskelige føreforhold.

Kontakt

Tore Hornseth
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 02 91 51