Kommunale veier

Rendalen kommune har til sammen 51 km kommunale veier, inkl. gang- og sykkelveier. I tillegg er det 24 700 m² med plasser som vedlikeholdes.

Brøyting og strøing

Brøyting blir satt i gang ved 7,5 cm (tørr snø) snøfall, og normalt skal alle veier være brøytet innen ett døgn. Brøyting skjer i hovedsak innenfor vanlig arbeidstid. Ved snøfall utenfor vanlig arbeidstid vil ikke brøyting bli satt i gang før etter 15 cm (tørr snø) snøfall.

Ved glatt føre vil det bli strødd på spesielt vanskelige punkter. Strøingen utføres fortrinnsvis som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. Helstrøing kun ved spesielt vanskelige føreforhold.

Gatelys

Det gjennomføres en hovedreparasjon hver høst. Gjennom sesongen gjøres det kun utskifting av mørke pærer dersom det er flere sammenhengende pærer som er mørke, eller lyspunktet vurderes å ha en viktig funksjon trafikksikkerhetsmessig.

Ønsker du å rapportere et problem?

Om du ønsker å rapportere inn et problem vedr. kommunale veier (for eksempel hull i veien eller ødelagte gatelys), kan du gjøre det via FiksGataMi.

Ladestasjoner for elbiler

I kommunen finnes ladestasjoner for elbiler på Rendalstunet i Øvre Rendal og på Åkrestrømmen. Mer informasjon om ladestasjoner finner du her.

 

Se også siden om vinterstengte/sommeråpne veier i fjellet.

Kontakt

Arne Hagetrø
Driftsleder
E-post
Telefon 95 84 12 00
Mobil 95 84 12 00