Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 - Kulturarven i Rendalen, ble vedtatt i kommunestyret den 13. september 2019.

Her finner du Rendalen kommunes kulturminneplan med vedlegg:

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2019_2030 VEDTATT (PDF, 11 MB)

Vedlegg 1_Kart hensynssone kulturmiljø VEDTATT  (PDF, 4 MB)

Vedlegg 2_Bygninger i Askeladden VEDTATT  (PDF, 325 kB)

Vedlegg 5_Kart fangstanlegg i Rendalen VEDTATT (PDF, 4 MB)

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 99 09 97 24