Kulturkontor

Rendalen kommune har et veldig allsidig, aktivt og rikt kulturliv.

Kulturkontoret har ansvar for ulike områder i det kommunale kulturarbeidet.

Kulturkontoret

Kontaktinformasjon kulturkontor
Hva skjer i Rendalen?
Turistinformasjon
Lag og foreninger
"Rendalsnytt"

"Rendalsnytt" er kommunens informasjonsblad og kommer ut med to nummer pr. år; til sommerferien og til jul. 

Frister for stoff og annonser er fire uker før utgivelse.  "Rendalsnytt" forbeholder seg retten til å forkaste, evt. forkorte og redigere innsendte bidrag.

Abonnement for bladet; kr. 230,- for 2018. 

 

Kontaktinformasjon for "Rendalsnytt":

Gebyrer/avgifter

 

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 724