Kulturkontor

Rendalen kommune har et veldig allsidig, aktivt og rikt kulturliv innen de fleste sjangerne, der musikken står høyt og sommeren er spekket med arrangement for noen og enhver som festivaler, konserter og utendørs musikkspill - Bullspillet med lokale amatører på høyt nivå.  På vinteren prepareres kilometervis med skiløyper i vakre skoger og fjell, og i Renåfjellet er det et alpinanlegg med egen snøproduksjon.

  

Utmarka i kommunen brukes aktivt av både lokalbefolkning og tilreisende, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.  Spesielt fiskemulighetene er mange og gode i Rendalen; sommer som vinter.  Kommunen har usedvanlig mange og fine kulturminner, og den rike tilgangen på fisk, vilt, bær og andre matressurser gjorde at fangstfolket og  veidemannskulturen ble rotfestet i Rendalen.  Man kan dokumentere bosetting gjennom tusenvis av år i Rendalen, og fortsatt står veidemannskulturen høyt - nå som kortreist og lokalprodusert mat.

 

Kulturkontoret har ansvar for ulike områder i det kommunale kulturarbeidet.

Kontaktinformasjon kulturkontor
Hva skjer i Rendalen?
Turistinformasjon
Lag og foreninger
"Rendalsnytt" (informasjonsblad)

"Rendalsnytt" er kommunens informasjonsblad og kommer ut med to fyldige papirnummer pr. år; til sommerferien og til jul. 

Frister for stoff og annonser er fire uker før utgivelse.  "Rendalsnytt" forbeholder seg retten til å forkaste, evt. forkorte og redigere innsendte bidrag.

Abonnement for bladet; kr. 130,- for år 2022 fritt tilsendt. 

 

Kontaktinformasjon for "Rendalsnytt":

Gebyrer/avgifter
Søknadsskjema

Toppbilde:  Rendalen Bygdemuseum (Bullmuséet), sommer.

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 99 09 97 24