Kulturkontor

Rendalen kommune har et veldig allsidig, aktivt og rikt kulturliv der musikken står høyt og sommeren er spekket med arrangement for noen og enhver.

Kulturkontoret har ansvar for ulike områder i det kommunale kulturarbeidet.

Kulturkontoret

Kontaktinformasjon kulturkontor
Hva skjer i Rendalen?
Turistinformasjon
Lag og foreninger
"Rendalsnytt" (informasjonsblad)

"Rendalsnytt" er kommunens informasjonsblad og kommer ut med to fyldige papirnummer pr. år; til sommerferien og til jul. 

Frister for stoff og annonser er fire uker før utgivelse.  "Rendalsnytt" forbeholder seg retten til å forkaste, evt. forkorte og redigere innsendte bidrag.

Abonnement for bladet; kr. 130,- for år 2019 fritt tilsendt. 

 

Kontaktinformasjon for "Rendalsnytt":

Gebyrer/avgifter

Toppbilde:  Rendalen Bygdemuseum, vinter (foto:  Øistein Wien).

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 724