Gebyrer

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for vann-, avløp og renovasjonstjenestene. Gebyrene skal ikke overstige de kostnadene kommune har for disse tjenestene til drift og vedlikehold, administrasjon, renter og avdrag på lån.

Du finner gebyrene her: Kommunale gebyrer

 

Eierskifte

Betalte og skyldige gebyrer gjøres opp direkte som mellomværende mellom gammel og ny eier. Skyldige gebyrer er en heftelse ved eiendommen som den nye eier blir ansvarlig for, det vises til panteloven § 6-1. De som har avtalegiro må huske å si opp denne avtalen med banken.