Avfall og renovasjon

I Rendalen kommune er det Fjellregionens interkommunale avfallsselskap (FIAS) som samler inn søppel. På FIAS' nettsider finner du blant annet informasjon om åpningstider for gjenvinningsstasjonene, kart over leveringssteder og tømmeplan. FIAS sender også ut informasjon gjennom Hytteposten og FIAS-nytt.

 

Hva koster det?
Hvilke abonnement finnes?

Det skilles mellom standardabonnement, miniabonnement og renovasjon for fritidshus.

Renovasjon - typer abonnement
Type avfall Standardabonnement Miniabonnement Renovasjon fritidshus
Restavfall Egen dunk - 240 liter Egen dunk - 140 liter Hyttecontainer avfallspunkt
Matavfall Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter
Papp og papir Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter Container avfallspunkt
Glass og metallemballasje Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter Container avfallspunkt
Plast Sekk Sekk

Næringsabonnenter forholder seg direkte til FIAS. For næringskunder er det kun plast og glass som kan leveres gratis.

Hvordan fungerer renovasjonsordningen?
Standardabonnement og Miniabonnement
  • Matavfall tømmes hver 14. dag.
  • Restavfall, papp/papir og plastemballasje tømmes hver 4. uke.
  • Glass og metallemballasje tømmes hver 12. uke.

Alle abonnenter får utdelt en rull med 10 sekker til plastemballasje. Hvis du har standardabonnement får du tre ruller à 50 poser til matavfall (grønne poser). Har du miniabonnement får du to ruller à 50 poser til matavfall. Går du tom for pose/sekk til plast og matavfall, kan du hente flere gratis på gjenvinningsstasjonen (Elvål og Åkrestrømmen) og kommunens servicetorg.

På tømmedag må dunken som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten med håndtaket mot veien på avtalt henteplass.

På returpunktene kan du selv levere glass/metallemballasje, kartong, bølgepapp og papir i egne containere. Annen søppel skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Åkrestrømmen (fredag 1400-1800) eller Elvål (mandag 1400-1800).

Ved flytting fra eiendommen skal søppelsekkene ligge igjen i boligen. Abonnementet følger eiendommen og ikke person.

Renovasjon fritidshus

Du må selv bringe søpla til hyttecontainerne. Disse containerne er bare til restavfall. Det er også satt ut containere for glass og metall ved hyttecontainerne.

 

Må alle ha renovasjonsordning?

I Rendalen kommune er alle hus, hytter, buer etc. (alle bygninger som kan benyttes til beboelse/overnatting) underlagt renovasjonsgebyr. Dette er fastsatt i lokal forskrift for husholdningsavfall og slam.

I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon for fritak fra renovasjonsgebyr, f.eks. om bygningen vurderes som ubeboelig eller om eier av bolig flytter på sykehjem. Om du ønsker fritak fra renovasjonsgebyr må du sende en skriftlig søknad om dette til kommunen.

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26
Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65