Avfall og renovasjon

Hva koster det?

Se Gebyrer for renovasjon.

Hvem henter avfallet?

I Rendalen kommune er det Fjellregionens interkommunale avfallsselskap (FIAS) som samler inn søppel. På FIAS' nettsider finner du blant annet informasjon om åpningstider for gjenvinningsstasjonene, kart over leveringssteder og tømmeplan. FIAS sender også ut informasjon gjennom Hytteposten og FIAS-nytt.

Hvilke abonnement finnes?

 • Standardabonnement:
  Restavfall: 240 liter
  Matavfall 140 liter
  Papp og papir: 140 liter
  Glass og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  Restavfall: 140 liter
  Matavfall: 140 liter
  Papp og papir: 140 liter
  Glass og metallemballasje: 140 liter
 • Renovasjon fritidshus: Du får ikke utlevert dunker og må selv bringe søpla til hyttecontainerne. Disse containerne er bare til restavfall. Det er også satt ut containere for glass/metall og papp/kartong ved disse.
 • Næringsabonnenter: Næringsabonnenter forholder seg direkte til FIAS. For næringskunder er det kun plast og glass som kan leveres gratis.

Fra september 2020 innførte FIAS en ny ordning for søppelsortering. Det er utdelt fire dunker per husholdning: Glass og metall, papp og papir, matavfall og restavfall. Plast skal fortsatt leveres i sekk. I sammenheng med dette har kommunen utarbeidet retningslinjer for oppsetting av søppelskur (PDF, 549 kB).

 

Hvordan fungerer renovasjonsordningen?

Standardabonnement og Miniabonnement:

Matavfall tømmes hver 14. dag.

Restavfall, papp/papir/bølgepapp (i samme dunk) og plastemballasje (i pose) tømmes hver 4. uke.

Glass og metallemballasje tømmes hver 12. uke.

Alle abonnenter får utdelt en rull med 10 sekker til plastemballasje. Hvis du har standardabonnement får du tre ruller à 50 poser til matavfall (grønne poser). Har du miniabonnement får du to ruller à 50 poser til matavfall.

Går du tom for pose/sekk til plast og matavfall, kan du hente flere gratis på gjenvinningsstasjonen (Elvål og Åkrestrømmen) og kommunens servicetorg.

På tømmedag må dunken som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten med håndtaket mot veien på avtalt henteplass.

På returpunktene kan du selv levere glass/metallemballasje, kartong, bølgepapp og papir i egne containere. Annen søppel skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Åkrestrømmen (fredag 1400-1800) eller Elvål (mandag 1400-1800).

Ved flytting fra eiendommen skal søppelsekkene ligge igjen i boligen. Abonnementet følger eiendommen og ikke person.

Renovasjon fritidshus:

Du må selv bringe søpla til hyttecontainerne. Disse containerne er bare til restavfall. Det er også satt ut containere for glass og metall ved hyttecontainerne.

Må alle ha renovasjonsordning?

I Rendalen kommune er alle hus, hytter, buer etc. (alle bygninger som kan benyttes til beboelse/overnatting) underlagt renovasjonsgebyr.

 

 

 

 

Gebyrer for renovasjon

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526