Avfall og renovasjon

I Rendalen kommune er det Fjellregionens interkommunale avfallsselskap (FIAS) som samler inn søppel.

På FIAS sine nettsider finner du blant annet informasjon om åpningstider for gjenvinningsstasjonene, kart over leveringssteder og tømmeplan. 

Hva koster det?

Se gebyrer her. Rendalen kommune sender ut faktura for renovasjonsgebyr.

Hvilke abonnement finnes?

Det finnes tre typer abonnement for boliger: Standard-, mini- og maxiabonnement. Forskjellen mellom disse er størrelsen på dunk for restavfall. Ta kontakt med Rendalen kommune om du ønsker å endre ditt abonnement.

For fritidshus finnes kun én abonnementstype. 

Næringsabonnenter forholder seg direkte til FIAS. For næringskunder er det kun plast og glass som kan leveres gratis.

Renovasjon - typer abonnement
Type avfall Standardabonnement Miniabonnement Maxiabonnement Renovasjon fritidshus
Restavfall Egen dunk - 240 liter Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 360 liter Hyttecontainer avfallspunkt
Matavfall Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter
Papp og papir Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter Container avfallspunkt
Glass og metallemballasje Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter Egen dunk - 140 liter Container avfallspunkt
Plast Sekk Sekk Sekk
Hvordan fungerer renovasjonsordningen?

Bolig

Alle abonnenter får utdelt dunker til henholdsvis restavfall, matavfall, papp/papir og glass/metallemballasje. Alle abonnenter får også utdelt storsekker til plastemballasje (det er ikke egen dunk til plastavfall) og små poser til matavfall (grønne poser). Går du tom for pose/sekk til plast og matavfall, kan du hente flere gratis på gjenvinningsstasjonene (Elvål og Åkrestrømmen) og kommunens servicetorg (Hanestadveien 1).

  • Matavfall tømmes hver 14. dag.
  • Restavfall, papp/papir og plastemballasje tømmes hver 4. uke.
  • Glass og metallemballasje tømmes hver 12. uke.

På tømmedag må dunken(e) som skal tømmes stå maks 3 meter fra veikanten med håndtaket mot veien på avtalt henteplass.

Fritidsbolig

Du må selv bringe avfallet til et returpunkt. Her finnes egne hyttecontainere for restavfall. Her kan du også levere glass/metallemballasje, kartong, bølgepapp og papir i egne containere. 

Returpunkt og gjenvinningsstasjoner

I kommunen finnes flere returpunkt hvor alle kan levere glass/metallemballasje, kartong, bølgepapp og papir i egne containere. Det finnes også noen få utvidede returpunkt hvor man kan levere matavfall og plastemballasje.

Annen søppel skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Åkrestrømmen (fredag 1400-1800) eller Elvål (mandag 1400-1800).

Kart som viser alle returpunkt og gjenvinningssatsjoner ser du her.

Må alle ha renovasjonsordning?

I Rendalen kommune er alle hus, hytter, buer etc. (alle bygninger som kan benyttes til beboelse/overnatting) underlagt renovasjonsgebyr. Dette er fastsatt i lokal forskrift for husholdningsavfall og slam.

I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon for fritak fra renovasjonsgebyr, f.eks. om bygningen vurderes som ubeboelig eller om eier av bolig flytter på sykehjem. Om du ønsker fritak fra renovasjonsgebyr må du sende en skriftlig søknad om dette til kommunen.

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 26
Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65