Avfall og renovasjon

Hva koster det?

Se Gebyrer for renovasjon.

Hvem henter avfallet?

I Rendalen kommune er det Fjellregionens interkommunale avfallsselskap (FIAS) som samler inn søppel. På FIAS' nettsider finner du blant annet informasjon om åpningstider for gjenvinningsstasjonene og kart over leveringssteder. FIAS sender også ut informasjon gjennom tømmeplanen, Hytteposten og FIAS-nytt.

Hvilke abonnement finnes?

  • Standardabonnement: 30 søppelsekker for restavfall, 10 klare plastsekker til plastavfall og 10 papirsekker til papir.
  • Miniabonnement: 15 søppelsekker til restavfall, 10 klare plastsekker for plastavfall og 10 papirsekker for papir.
  • Renovasjon fritidshus: Du får ikke utlevert sekker og må selv bringe søpla til hyttecontainerne. Disse containerne er bare til restavfall. Det er også satt ut containere for glass og metall ved disse.
  • Næringsabonnenter: Næringsabonnenter forholder seg direkte til FIAS. For næringskunder er det kun plast og glass som kan leveres gratis.

Ved endringer av abonnementer vil det ikke bli kreditert for allerede utsendt faktura, men endringen vil gjelde fra neste utfakturering.

Fra september 2020 innfører FIAS en ny ordning for søppelsortering. Det blir utdelt fire dunker per husholdning: Glass og metall, papp og papir, matavfall og restavfall. I sammenheng med dette har kommunen utarbeidet retningslinjer for oppsetting av søppelskur (PDF, 549 kB).

 

Hvordan fungerer renovasjonsordningen?

Standardabonnement og Miniabonnement: FIAS henter restavfall/matavfall, papir og plast i merkede FIAS-sekker.

  • For standardabonnement hentes restavfall/matavfall hver 14. dag og papir/plast en gang i måneden. 
  • For miniabonnement hentes restavfall/matavfall en gang i måneden og papir/plast en gang i måneden. 

På returpunktene kan du selv levere glass/metallembalasje, kartong, bølgepapp og papir i egne containere. Annen søppel skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Åkrestrømmen (fredag 1400-1800) eller Elvål (mandag 1400-1800).

Nye sekker for det neste året kjøres ut til husstandene i mai/juni hvert år. Ekstra sekker fås kjøpt i kommunehuset og på gjenvinningsstasjonene. Ved flytting fra eiendommen skal søppelsekkene ligge igjen i boligen. Abonnementet følger eiendommen og ikke person.

Renovasjon fritidshus: Du må selv bringe søpla til hyttecontainerne. Disse containerne er bare til restavfall. Det er også satt ut containere for glass og metall ved hyttecontainerne.

Må alle ha renovasjonsordning?

I Rendalen kommune er alle hus, hytter, buer etc. (alle bygninger som kan benyttes til beboelse/overnatting) underlagt renovasjonsgebyr.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

Gebyrer for renovasjon

Kontakt

Karin Rugsveen
Sekretær
E-post
Telefon 62 46 84 59
Ola Løken
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 901 18 725