Hva kan du gjøre hvis matrikkelen er feil?

Kreve retting eller forbedring

Dersom du har dokumentasjon på at opplysninger om bygninger, boliger, adresser eller eiendommer er feil, og dette skyldes feil i registreringen eller i vedlikeholdet av matrikkelen, kan du kontakte kommunen og kreve retting etter matrikkelloven § 26.

 

Avtale om eksisterende grense

Eierne kan inngå en avtale om eksisterende grense, og be om å få registrert denne i matrikkelen, jf. matrikkelloven § 19 og matrikkelforskriften § 44. Det kan ikke tidligere være holdt oppmålingsforretning o.l. over grensen.

 

Rekvirere oppmålingsforretning 

Eierne kan rekvirere oppmålingsforretning for klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser. Les mer om dette her

 

Kreve sak for domstolene

Ved uklarhet, uenighet eller usikkerhet kan man vurdere å få avklart grensene ved domstolene, enten tingretten eller jordskifteretten. Se www.domstol.no.