Valgstyret

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av kommunestyrevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg og sametingsvalg.   De er også observatører gjennom hele valgprosessen og valgoppgjøret.

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg. I henhold til valgloven fastsetter kommunestyret hvem som er kommunens valgstyre.  Rendalen valgstyre består av tre medlemmer av formannskapet.

Kontakt

Linda Døsen Stubsveen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 90 97 75 31
Mobil 45 63 39 27