Valgstyret

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av kommunestyrevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg og sametingsvalg.   De er observatører gjennom hele valgprosessen.

 

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625