Kommunestyre-, fylkestings-, stortings- og sametingsvalg

Her finner du informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalg samt stortings- og sametingsvalg.

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625