Kommunestyre-, fylkestings-, stortings- og sametingsvalg

Her finner du informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalg samt stortings- og sametingsvalg.

I statsråd 16. mars 2018 ble valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fastsatt til mandag 9. september 2019.

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625