Styret for Rendalen kommuneskoger KF

Representanter i styret for Rendalen Kommuneskoger KF
Daglig leder i Rendalen Kommuneskoger KF

Kontakt

Henning Dalbakk
Varaordfører (representerer Ap)
E-post
Mobil 905 86 815
May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348