Styret for Rendalen kommuneskoger KF

Representanter i styret for Rendalen Kommuneskoger KF
Daglig leder i Rendalen Kommuneskoger KF

Kontakt

Henning Dalbakk
Varaordfører (representerer Ap)
E-post
Mobil 90 58 68 15
Kristian Lindseth Flaa
Vikariat Skogsbrukssjef
E-post
Mobil 47 47 23 48