Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

VALGRESULTATER KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023:

Valgprotokoll for kommunestyrevalget 2023 (PDF, 4 MB)

Informasjon omkring kommunestyre- og fylkestingsvalg finner du her:

Kommunestyret og Fylkestinget

Kommunestyret er kommunens øverste organ. 

Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak, renovasjon m.m. 

 

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport, kulturtiltak m.m.

 

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest.  Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret og fylkestinget.

Valgresultatet fra 2023