Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

VALGRESULTATER KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023:

Valgprotokoll for kommunestyrevalget 2023 (PDF, 4 MB)

Informasjon omkring kommunestyre- og fylkestingsvalg finner du her:

Kommunestyret og Fylkestinget

Kommunestyret er kommunens øverste organ. 

Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak, renovasjon m.m. 

 

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport, kulturtiltak m.m.

 

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest.  Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret og fylkestinget.

Valgresultatet fra 2023
Stemmerett

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

 • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Statsborgere i andre nordiske land (d.v.s. Danmark, Finland, Island eller Sverige) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
Sjekk om du står i manntallet

Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i kommunen. Alle som har stemmerett kan kontrollere sine egne opplysninger og eventuelt sende inn klage om det er noen feil. 

Valgdagen 11. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført (d.v.s. i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2023).

Sjekk om du står i manntallet!

Manntallet for Rendalen kommune er lagt ut til ettersyn ved følgende steder:

 •  Rendalen kommunehus (servicekontoret)  (for kretsen Rendalen nord).
 •  Rendalen sjukehjem (stua)  (for kretsen Rendalen sør).

       

Siste frist for å søke om innføring i manntallet: Søknaden må være fremme hos valgstyret innen kl. 1700 dagen etter valgdagen.  Slik søknad sendes:

Valgstyret i Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen eller pr. e-post.

        

Ta kontakt ved eventuelle feil/mangler i manntallet. 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon?

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Målet er å forhindre valgfusk.  Når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Her kan du forhåndsstemme. Stemme hjemme eller i institusjon?

Ordinær forhåndsstemmegivning:

 • Alle hverdager i kommunehuset kl. 11.00–14.00  f.o.m. 10. august t.o.m. 8. september 2023. 
 • I tillegg holdes åpent lørdagene 26. august og 2. september kl. 12.00–kl. 14.00 samt. mandag den 28. august kl. 17.00-19.00 i kommunehuset.

Det er bestandig minst to personer som tar imot forhåndsstemmer. 

      Husk legitimasjon når du skal stemme. Ta gjerne med valgkortet ditt også.  

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

                                       ______________________

Det er også mulig å forhåndsstemme hjemme, ved institusjon og i utlandet. 

 

Forhåndsstemmegivningen ved institusjonene og omsorgsboligene foregår tirsdag 5. september 2023:

 • Alderspensjonatet Otnes:        Kl. 10.00 – kl. 10.45
 • Rendalen sjukehjem:                ”    11.00 –  ”  12.30 (Lykkebo)
 • Omsorgsboligene Bergset:      ”    13.30 –  ”  14.30

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning (forhåndsstemme hjemmefra):

Har du behov (p.g.a. sykdom eller uførhet) for at vi kommer hjem til deg (eller der du oppholder deg), slik at du får forhåndsstemt?  Ta i slikt tilfelle kontakt og avtal tid med Oddveig K. Bakkom.  Ta kontakt innen 4. september. 

Velkommen til forhåndsstemmegivning!

Bruk stemmeretten din!  

                                                        - - -

Du kan også avgi forhåndsstemme i annen kommune og ved utenriksstemmegivning, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker frem til Rendalen kommune senest kl. 17.00 tirsdag 12. september 2023.

Forhåndsstemme fra utlandet

Sjekk her hvordan du kan forhåndsstemme fra utlandet:  Forhåndsstemme fra utlandet

 

Her kan du stemme valgdagen 11.09.23

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes mandag 11. september 2023 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00 for stemmestedene:

  Stemmekrets:             Stemmested:    

  Rendalen sør              Rendalen sjukehjem

  Rendalen nord            Rendalen kommunehus                    

 

Velkommen!

 

Bruk stemmeretten din!  

Husk legitimasjon når du skal stemme. Ta gjerne med valgkortet ditt også.   

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

 

Godkjente listeforslag i Rendalen kommune

Valgstyret i Rendalen kommune godkjente i møte 22. mai 2023 følgende valglister:

Arbeiderpartiet (PDF, 207 kB)

Senterpartiet (PDF, 196 kB)

Sosialistisk Venstreparti (PDF, 162 kB)

Høyre (PDF, 151 kB)

Godkjente lister ved fylkestingsvalget 2023
Slik endrer du på stemmeseddelen

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene.  Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.

 

Slik gir du personstemme ved kommunestyrevalget:

1.  Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

2. Skriv kandidatnavn fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen.  

Hvor mange kandidatnavn du vil føre opp står på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti/gruppe, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen. Dette kan påvirke fordelingen av mandater i kommunestyret.

Slik gir du personstemme ved fylkestingsvalget:

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Valgstyrets medlemmer

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg. I henhold til valgloven fastsetter kommunestyret hvem som er kommunens valgstyre.  Rendalen valgstyre består av tre medlemmer av formannskapet.

Administrative valgmedarbeidere

Ta gjerne kontakt med oss vedr. spørsmål omkring kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

 

Information in English; about the Norwegian municipal and county council elections
Lenker kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023
Innkommende listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen.

Frist for å levere liste var fredag den 31. mars klokken 12.00.

Innkomne listeforslag:

Listeforslag for Arbeiderpartiet (PDF, 424 kB)

Listeforslag for Senterpartiet (PDF, 193 kB)

Listeforslag for Sosialistisk Venstreparti (PDF, 16 kB)

Listeforslag for Høyre (PDF, 306 kB)

Listeforslag Rødt (PDF, 946 kB)

 

Valgstyret i Rendalen vil behandle listeforslagene innen fristen 1.juni. Endringer blir publisert på våre nettsider etter møtet.