Vedtak om utvidelse av snøscooterled – Vamfjellet til Engerdal kommunegrense

Rendalen kommunestyret vedtok 26.11.2020 utvidelse av snøscooterled fra Vamfjellet til Engerdal kommunegrense. Vedtak, saksutredning og kart finner du her. 

Vedtaksbrev (PDF, 128 kB)
Kart (PDF, 7 MB)
Særutskrift (PDF, 7 MB)

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65