Varsel om oppstart av planarbeid for Elvål næringsområde

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Elvål næringsområde i Rendalen kommune

Med hjemmel i §§ 12-1 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av Elvål næringsområde i Rendalen kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Rendalen kommune.   

For dokument og illustrasjon i saken, se her (DOCX, 73 kB), og her! (JPG, 336 kB)

Du kan sende innspill til planarbeidet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal, innen 13.09.21

Reguleringsplanen på arealplaner.no