Søknadsfrist SMIL-ordningen

Det er vedtatt nye kommunale tiltaksstrategier for SMIL-ordningen.  Nytt i tiltaksstrategien er at det gis tilskudd til å rydde opp gamle trådgjerder og piggtråd.  Søknadsfirst: 1. juli. Les mer her.