Snart kommer ny skogbruksplan!

Glommen-Mjøsen skog avholder nettbasert intro-kurs i Allma (digital skogbruksplan). Kurset tar for seg innlogging, oppbygning, funksjoner og bruk av Allma.

Kurset gjennomføres på 3 forskjellige datoer:

Tirsdag 2. februar 19-21
Onsdag 3. februar 19-21
Torsdag 4. februar 19-21

Du melder deg på kursene her: Påmelding til Allma introkurs på teams