Rendalen kommune innfører fleksibel fakturering av kommunale eiendomsgebyrer

Fra 2023 kan de som mottar faktura på kommunale eiendomsgebyrer selv velge fakturahyppighet etter gitte kriterier. Endringen må du selv gjøre i innbyggerportalen MinEiendom.

For abonnenter hvor summen av alle kommunale eiendomsgebyrer overstiger kr. 2000,- per år er abonnementet definert med kvartalsvise fakturer, men det er mulig å velge enten månedsvise fakturaer eller samle alt i en årsfaktura. Årsfaktura utstedes i januar med forfall i februar. Beløpet du må betale for et år vil uansett være det samme.

Hvis summen av alle kommunale eiendomsgebyrer på din eiendom er lavere enn kr. 2000,- per år, er det ikke mulig å velge annen fakturahyppighet. Disse abonnementene er definert med årsfaktura som utstedes i januar med forfall i februar.

Valg av månedsfaktura forutsetter også at det velges digitale løsninger for mottak og betaling av faktura, og abonnenten må etablere avtalegiro og/eller eFaktura via sin bankforbindelse. 

Det er ikke mulig å samle eiendomsgebyrer for flere eiendommer på en faktura, da avtalene er knyttet til den enkelte eiendom og ikke eierforholdet.

Ved overgang til fleksibel fakturering medfører dette enkelte endringer i utfaktureringen. Faktura for kommunale eiendomsgebyrer vil fra 01.01.2023 utelukkende faktureres hjemmelshaver for eiendommen uavhengig av eventuelle leieforhold, næringsdrift mm.

Abonnenter som ikke overholder betalingsbetingelsene for månedsfaktura, vil flyttes tilbake til standardbetingelser (kvartalsvise fakturaer).