Nekfallet naturreservat

Naturreservat

 

Naturreservatet ble opprettet ved Kongelig resolusjon den 21.06.2019. Vedlagt ligger vernekart og vernebestemmelser.

 

 

 

 

 
Foto: Øyvind Fredriksson