Innspillsmøte mot vindkraft

Rendalen kommune ved Norvald Illevold og Øyvind Fredriksson deltok i går på møte med OED og NVE på Lillestrøm sammen med Sølen landskapsvernområde ved Hilde Nystuen, Rendal Renselskap ved Jo Inge Haugseth og Rendalen Næringsforening ved John Fiskvik.

Alle holdt et 5 min innlegg med argumenter mot NVEs forslag til nasjonale rammer for vindkraft. I tillegg holdt Tolga og Tynset innlegg mot de foreslåtte planene. Man fikk også støtte fra Naturvernforbundet, hytteeiere, fylkeskommuner, Norske Naturfotografer, Forum for Natur og Friluftsliv med flere.

Vi minner om arbeidsmøte den 24. mai kl. 18 på kommunehuset. Påmelding til Øyvind på tlf 47472565 eller ofr@rendalen.kommune.no.

Rendal Renselskap v/Jo Inge Haugseth Øyvind Fredriksson
Rendalen næringsforening v/John Fiskvik Øyvind Fredriksson
Sølen landskapsvernområde v/Hilde Nystuen Øyvind Fredriksson
Rendalen kommune v/Norvald Illevoll Øyvind Fredriksson

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65