Forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner

Statsforvalteren i Innlandet har i samråd med Innlandet Fylkeskommune 1. mars 2021, med hjemmel i forskrift av 26.06.09 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps § 4, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, fastsatt forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet.

Ønsker du å lese mer om saken, se her;

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565