Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, eller det ikke er vann i springen?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Rendalen kommune alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager.

Selv om Norge er blant verdens tryggeste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tiden som kommer, er det lurt å være beredt hvis noe uforutsett skulle skje. Som en del av "Egenberedskapsuka 2019" nå i uke 44 har DSB kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" der hensikten er å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

Tenk gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere kan håndtere det. Vær forberedt på at du og din familie skal klare dere selv i minst tre dager. De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

Hvorfor kampanje nå?
DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister strøm eller vann, eller om det skulle bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Norge er et svært trygt land, men også vi kan bli rammet av naturhendelser, ulykker, sabotasje, tekniske problemer, terror, sikkerhetspolitisk krise eller krig. Selv om sannsynligheten for at du blir rammet er lav, er det lurt å være forberedt. Ofte er det ikke så mye som skal til. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager.

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet er vi.

Mer informasjon:

Informasjon om kampanjen " Du er en del av Norges beredskap"
www.dsb.no/egenberedskap

Oppdaterte råd om egenberedskap
www.sikkerhverdag.no

Brosjyren "Du er en del av Norges beredskap" som alle fikk i posten i fjor, kan du få ved kommunens Servicekontor og i Biblioteket.

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonsrådgiver
E-post
Telefon 90 06 46 85
Mobil 90 06 46 85