Besøk - besøksvenn

  • Skulle du ønske å få besøk av noen?

  • Kunne du tenke deg å besøke noen?

  • Vet du om noen som kunne ha glede av å få besøk?

Om du svarer ja på ett av disse spørsmålene, ta kontakt med Rendalen Frivilligsentral v/Per Øyvind Berg på 471 36 833. Du vil få råd hvordan dette kan organiseres, også mtp. smittevern. Rendalen kommune sponser med penger til kaffe og kaker for å bidra til økt trivsel og mindre ensomhet i kommunen. Det er spesielt viktig nå i disse korona-tider, men ellers også. Vi håper mange nå vil stille opp for hverandre.

Med vennlig hilsen Rendalen Frivilligsentral v/ Jonny Haugseth