Åpen kontordag og informasjonsmøte

Vi minner om åpen kontordag 5. mai og informasjonsmøte 10. mai om planprogram og oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel. 

Rendalen kommune er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Arealdelen legger føringer for arealbruken i kommunen, blant annet hva slags bebyggelse som tillates hvor og hvor stort man får lov å bygge. Gjennom revideringen skal vi blant annet vurdere hva som skal tillates for hytter utenfor hytteområdene, standardheving i hytteområdene, næringsarealer og naturfareområder. 

På åpen kontordag og informasjonsmøtet kan du få mer informasjon og gi innspill til prosessen:

  • Åpen kontordag onsdag 5. mai kl. 9-16 i kommunestyresalen (Sølen) på kommunehuset. Kom gjerne innom hvis du har spørsmål eller innspill til planprosessen.
  • Informasjonsmøte mandag 10. mai kl. 19 i kommunestyresalen (Sølen) på kommunehuset. I henhold til gjeldende smittevernregler er det plass til 40 personer i salen. Påmelding til es@rendalen.kommune.no eller tlf. 47 47 23 49 innen 6. mai. Møtet vil også strømmes og være tilgjengelig på nett.

Les mer her: Oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349