Informasjonsmøte om planprogram for kommuneplanens arealdel

Vi inviterer til informasjonsmøte onsdag 26. mai kl. 19 om planprogram og oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel. Møtet er heldigitalt grunnet gjeldende smitteverntiltak. 

Rendalen kommune er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Arealdelen legger føringer for arealbruken i kommunen, blant annet hva slags bebyggelse som tillates hvor og hvor stort man får lov å bygge. Gjennom revideringen skal vi blant annet vurdere hva som skal tillates for hytter utenfor hytteområdene, standardheving i hytteområdene, næringsarealer og naturfareområder. 

På informasjonsmøtet kan du få mer informasjon og gi innspill til prosessen:

Les mer her: Oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349