Aksellastrestriksjoner

Fra og med mandag 17.04.2023 innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veier.

Følgende restriksjoner gjelder:

Strekning

Aksellast i teleløsningen

Berget. Hornset

4 t

Gamleveien. Otta bru - Åkre

4 t

Moraveien. Åkre - Fiskvikstøa

4 t

Grøttingveien. Hanestad

4 t

Kvernnesmoveien

4 t

Fjellveien.Unset

4 t

Brøtaveien

4 t

Lomnesveien

4 t

Flatveien. Unset

4 t

 

Restriksjoner er ilagt med hjemmel i Vegtrafikkloven § 7.

Kontakt

Tore Hornseth
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 02 91 51