RENDALEN BARNEHAGE

Barnehagen består av to hus; Åkrestrømmen barnehage og Bergset barnehage.

Begge barnehagene har en småbarn- og en storbarnsavdeling, og ligger i rolig boligfelt med kort vei til skog og mark.

Vi ønsker at barna får mange gode opplevelser gjennom barnehagedagen den tiden de er hos oss. 

Barnehagen er en del av oppvekst med felles visjon: Alle skal med.

 

 

 

Kontaktinformasjon Rendalen barnehage

Adresser:

Avd. Åkrestrømmen, Gamle Sjølivei 3, 2485 Rendalen

Avd. Bergset, Asphaugjordet 1, 2484 Rendalen

 

 

Barnehagens avdelinger og åpningstid

Åkrestrømmen

Marihøna 1 - 3 år     Mobil: 456 37 639

Solsikka 3 - 5 år       Mobil: 456 37 643

 

Bergset

Vestatel 1 - 3 år      Mobil: 456 37 650

Synnatel 3 - 5 år     Mobil: 456 37 641

 

Åpningstid

kl. 07.00 - 16.30 

Åpner kl. 06.30 ved meldt behov

Betalingssatser

 

 

Søskenmoderasjon

30 % på barn nr. to

50 % på barn nr. tre eller flere

 

Søknad, endring og oppsigelse av plass

Søknad, endring og oppsigelse av plass gjøres HER

Informasjonsskriv om barnehagesøknad (PDF, 125 kB)

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller søknad om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4-, og 5-åringen i barnehagen gjelder for kommende eller inneværende barnehageår.

 

Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet.

 

SØKNADSFRIST ER DEN 1. I MÅNEDEN.

 

Søknad kan ikke behandles uten at skattemelding og dokumentasjon på husstandens inntekt foreligger.

 

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Planleggingsdager og ferie

Følgende dager avsettes til planleggingsdager året 2021/ 2022

  • Fredag      27.08.21
  • Fredag      26.11.21
  • Mandag    03.01.22
  • Fredag     18.03.22
  • Fredag      27.05.22

Feriestengt 2021/ 2022

Jul og påske

Sommer 2022 - uke 29 og 30

Planer
 
 
Årsplan 2021/2022 er under utarbeidelse

 

 

Foreldreutvalg

Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage: https://www.fubhg.no/

Gebyrer/avgifter
Bildegalleri

VÅR/ SOMMER 2021

                        

Kontakt

Hilde Røe Nytrøen
Styrer
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 70 626
Nina Bjøntegaard
Nestleder barnehage
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 908 54 380