Rendalen barnehage

Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde  

Rendalen Barnehage er en kommunal barnehage og består av to avdelinger på hvert hus.

Åkrestrømmen barnehage og Bergset barnehage 

Marihøna

Småbarnsavdeling

Solsikka

Storbarnsavdeling

Vestatel

Småbarnsavdeling

Synnatel

Storbarnsavdeling

 

Begge barnehagene ligger i rolige boligfelt med flotte uteområder og har kort vei til skog og mark.

Barnehagen er en del av oppvekst med felles visjon: Alle skal med.

Barnehagens hovedmål: Trivsel, lek og glede danner grunnlaget for barnas fremtidige skattekammer.

Barnehagen har foreldreutvalg og samarbeidsutvalg.

Det er trygt og godt å vokse opp i Rendalen! 

 

Rendalen barnehage

Foreldreutvalg

Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage: https://www.fubhg.no/

Barnehagens avdelinger og åpningstid

Åkrestrømmen

Marihøna 1 - 3 år     Mobil: 456 37 639

Solsikka 3 - 5 år       Mobil: 456 37 643

 

Bergset

Vestatel 1 - 3 år      Mobil: 456 37 650

Synnatel 3 - 5 år     Mobil: 456 37 641

 

Åpningstid

kl. 07.00 - 16.30 

Åpner kl. 06.30 ved meldt behov

Kontaktinformasjon Rendalen barnehage
Søknad, endring og oppsigelse av plass
Betalingssatser

 

 

Søskenmoderasjon

30 % på barn nr. to

50 % på barn nr. tre eller flere

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller søknad om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4-, og 5-åringen i barnehagen gjelder for kommende eller inneværende barnehageår.

 

Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Søknad kan ikke behandles uten at skattemelding og dokumentasjon på husstandens inntekt foreligger.

Søknadsfrist er 15. i måneden.

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Planleggingsdager og ferie

Følgende dager avsettes til planleggingsdager året 2020/2021

  • Fredag 14.08.20
  • Fredag 27.11.20
  • Mandag 04.01.21
  • Mandag 01.03.21
  • Fredag 14.05.21

Feriestengt 2020/2021

Jul og påske

Sommer 2021 - uke 29 og 30

Gebyrer/avgifter
Bildegalleri

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bildeSommer 2020 Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde   

Kontakt

Hilde Røe Nytrøen
Styrer
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 70 626
Nina Bjøntegaard
Nestleder barnehage
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 908 54 380