Rendalen barnehage

Åkrestrømmen barnehage og Bergset barnehage 

Barnehagene har barn fra 0 - 6 år og består av to avdelinger på hvert hus.

Marihøna Solsikka Vestatel Synnatel

 

Begge barnehagene ligger i rolige boligområder med flotte uteområder og har kort vei til skog og mark.

Barnehagen er en del av oppvekst med felles visjon: Alle skal med.

Barnehagens hovedmål: Trivsel, lek og glede danner grunnlaget for barnas fremtidige skattekammer.

Barnehagen har to foreldreutvalg og ett samarbeidsutvalg.

Det er trygt og godt å vokse opp og bo i Rendalen. 

Velkommen til barnehagene våre!

 

Rendalen barnehage

Kontaktinformasjon Rendalen barnehage
Åpningstider

ÅKRESTRØMMEN

KL. 06.30 - 16.30

BERGSET

KL. (06.30) 07.00-16.30

Planleggingsdager og ferie

Følgende dager avsettes til planleggingsdager året 2018/2019

  • Mandag 27.08.18
  • Tirsdag 25.09.18
  • Fredag 23.11.18
  • Fredag 25.01.19
  • Fredag 31.05.19

Feriestengt 2018/2019

Jul og påske

Sommer 2019 - uke 30 og 31

Redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller søknad om gratis kjernetid for 3-, 4-, og 5-åringen i barnehagen gjelder for kommende eller inneværende barnehageår.

 

Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Søknadsfrist er 15. i måneden. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet.

 

Søknad kan ikke behandles uten at dokumentasjon på husstandens inntekt foreligger.

 

 

Skjema

Gebyrer/avgifter
Nyttige lenker og tips

Kontakt

Hilde Røe Nytrøen
Styrer
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 70 626
Nina Bjøntegaard
Nestleder barnehage
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 908 54 380