RENDALEN BARNEHAGE

I vår barnehage skal barnets beste være avgjørende for alle avgjørelser og handlinger. Vi skal møte barna som individer og gi de rom for å være forskjellige.

 

Barnehagen består av to hus; 

Åkrestrømmen barnehage og Bergset barnehage.

Begge barnehagene har en småbarn- og en storbarnsavdeling, og ligger i rolig boligfelt med kort vei til skog og mark.

 

Vi bruker appen MinBarnehage som er et fint verktøy for både foreldre og ansatte i barnehagen. 

 

Kontaktinformasjon Rendalen barnehage

Adresser:

Avd. Åkrestrømmen, Gamle Sjølivei 3, 2485 Rendalen

Avd. Bergset, Asphaugjordet 1, 2484 Rendalen

 

 

Barnehagens avdelinger og åpningstid

Åkrestrømmen

Marihøna 1 - 3 år     Mobil: 456 37 639

Solsikka 3 - 5 år       Mobil: 456 37 643

 

Bergset

Vestatel 1 - 3 år      Mobil: 456 37 650

Synnatel 3 - 5 år     Mobil: 456 37 641

 

Åpningstid

kl. 07.00 - 16.30 

Åpner kl. 06.30 ved meldt behov

Betalingssatser

 

 

Søskenmoderasjon

50 % på barn nr. to

Gratis for barnehageplass fra barn nr. tre

 

Søknad, endring og oppsigelse av plass

Søknad, endring og oppsigelse av plass gjøres HER

Informasjonsskriv om barnehagesøknad (PDF, 125 kB)

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller søknad om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4-, og 5-åringen i barnehagen gjelder for kommende eller inneværende barnehageår.

 

Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet.

 

SØKNADSFRIST ER DEN 1. I MÅNEDEN.

 

Søknad kan ikke behandles uten at skattemelding og dokumentasjon på husstandens inntekt foreligger.

 

 

 

Elektronisk søknadsskjema 

 

Planleggingsdager og ferie

Følgende dager avsettes til planleggingsdager året 2022/ 2023

  • Mandag      29.08.22
  • Fredag        25.11.22
  • Mandag      02.01.23
  • Fredag        03.02.23
  • Fredag       19.05.23

Feriestengt 2022/ 2023

Jul og påske

Sommer 2023 - uke 29 og 30

Barnehagemiljø

Stortinget har vedtatt egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til ett trygt- og godt barnehagemiljø. Barnehagen må jobbe systematisk for å forebygge utstenging og mobbing, og skape et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Lovendringen skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta vare på hverandre. 

Rendalen barnehage har utarbeidet en handlingsplan som skal være et verktøy i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og handlinger mot barnehagebarna. 

Handlingsplan for forebygging av mobbing i Rendalen Barnehage (PDF, 2 MB)

Foreldreutvalg

Det er foreldrerådet – altså alle foreldrene i barnehagen som avgjør om de ønsker FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg i barnehagen.

I motsetning til Samarbeidsutvalg så er ikke FAU et lovpålagt utvalg, men likevel vel mange barnehager å opprette ett FAU.

I vår barnehage er det opprettet ett foreldreutvalg, hvor foreldrekontakter fra alle avdelinger er medlemmer. 

Les mer om FAU her: https://www.fubhg.no/

Bildegalleri

 

   

 

Kontakt

Hilde Røe
Styrer
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 07 06 26
Nina Bjøntegaard
Nestleder barnehage
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 85 43 80