Servicekontoret

Servicekontoret gir publikum informasjon og veiledning om kommunale tjenester, og er kommunens ansikt utad.  De forsøker å hjelpe deg med det meste innen kommunens forvaltning; enten ved at du får løst oppgaven din hos Servicekontoret eller ved å henvise videre til riktig instans.

       

 

Åpningstider:

Mandag-fredag (hverdager) kl. 09.00-14.00

Telefon:

62 46 85 00

E-post:

postmottak@rendalen.kommune.no

Postadresse:

Rendalen  kommune
v/Postmottaket                                                                                                                                            Hanestadveien 1
2484  Rendalen

Besøksadresse:

Rendalen  kommunehus (1. etasje)
Hanestadveien 1
2484  Rendalen

eDialog (sikker kanal for dokumentinnsending)

Følg oss: Facebook

 

Servicekontoret utfører oppgaver innenfor bl.a.:

Sentralbord-/resepsjonstjeneste, arkiv-/posttjeneste (dokumentsenter), politisk sekretariat, borgerlige vigselsforberedelser, utfører saksbehandling i valgsaker og salgs-/serverings-/skjenkesaker, loggførere og informasjonsmedarbeidere i beredskapssammenheng, sekretariat for kommunale legater, valgmedarbeidere, utsendelse/abonnement Rendalsnytt, tilskudd trossamfunn, utsteder parkeringstillatelser og er kommunens tilflytterverter. Servicekontoret har også administratorrettigheter og er medarbeidere i kommunens hjemmeside, kommunens  Facebookside, kommunens hovedsaksbehandlingssystem, elektronisk valgadministrativt system, beredskapsprogrammet CIM, rekrutteringsprogrammet EasyCruit, og "Kommune-Kari". 

Servicekontoret utfører også service overfor våre folkevalgte, og har sekretær-/serviceoppgaver for alle virksomheter i kommunehuset, kommunedirektør m/stab og ordfører. 

Det utføres også en del tjenester for publikum ved Servicekontoret; slikt som kopiering, salg av div. artikler (bygdebøker, pins etc.).  I denne forbindelse betales via Vipps (590366) eller med bankkort (1822 62 12619). 

Bli også kjent med vår chatbot Kommune-Kari; som du kan kommunisere med døgnet rundt!

Vi kan også opplyse at i, og ved, Rendalen kommunehus er det sikkert trådløst nett.

For øvrig finnes publikums-PC ved vårt flotte bibliotek.

Velkommen innom!

Kontakt

Christina Emilie Jensen
Arkivar/Fagleder
E-post
Telefon 62 46 85 00