TT-kort

Søknad om tilrettelagt transport

Brukeren skal selv sende inn søknad uten legeerklæring til Innlandet fylkeskommune. Det er deretter TT-nemnda som ber søker om å fremlegge legeerklæring hvis de mener dette er nødvendig for vurderingen. Søknadsskjema og annen informasjon finner du på nettsiden her: