Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten for Rendalen er Innlandet fylkeskommunes ansvar.

I forbindelse med Covid-19 viruset er det nå opprettet en informasjonsside om tannlegevaktordningen i Innlandet og herunder Rendalen. 

Trenger du rask kontakt med tannlegevaktordningen i Rendalen, trykk deg inn på linken nedenfor for oppdatert informasjon. 

https://www.tannlegevakt.nu/innlandet/hamar/hedmarken-tannlegevakt/
https://www.tannlegevakt.nu/innlandet/

Mange av oss tror fortsatt at lokalt tannhelsetilbud er et kommunalt ansvar og leter i kommunenes hjemmesider for å finne informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter.


Det er ikke alltid lett å vite hvilke offentlige tjenester som sorterer under kommunen, fylkeskommunen eller staten når man skal lete i Internettet eller i telefonkatalogen. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar.

 

Innlandet fylkeskommune, tannklinikker.

 

Dersom du har behov for tannlegehjelp kveldstid eller i helgen, kan det være et alternativ å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger eller Legevaktsentralen tlf. 116 117.  Sykehuset Innlandet HF.

 

Rendalen kommune har ikke egen bemannet offentlig tannklinikk.   Prioriterte grupper i Øvre Rendal kontakter Tynset tannklinikk, og prioriterte grupper i nedre del av kommunen kontakter Stor-Elvdal tannklinikk. 

Prioriterte grupper er:
a.  Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b.  Psykisk utviklingshemmede i, og utenfor, institusjon.
c.  Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d.  Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e.   Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere, herunder rus-pasienter med  kommunalt vedtak.

 

Disse to klinikkene er bemannet alle hverdager:

Stor-Elvdal tannklinikk
Tynset tannklinikk
Hva koster tannlegen?