Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sammensatte tjenester for sosial, psykososial og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av personlige koordinatorer.

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer blant annet at enheten skal:

  • Motta meldinger om behov for personlig koordinator og individuell plan.
  • Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan.  

 

Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. 

Adresse

Helse- og omsorgssenteret Otnes

Søstuveien 21

2485 Rendalen