Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten har lokaler ved helse- og omsorgssenteret på Otnes.

F.o.m. 01.01.18 trengs ikke lengre henvisning fra lege for å få time hos fysioterapeut.

Kommunefysiopterapeut

Kommunefysioterapeut: Gerd Janne Storli Simensen.

Kommunefysioterapeuten har ansvar for tjenester til barn i kommunen via helsestasjon, barnehager og skoler, og til beboere ved Rendalen sjukehjem. Det kan også gis behandling i hjemmet. Kommunen har også fysikalsk institutt på Otnes. Det er privatpraktiserende med driftsavtale.  

Adr.:  Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

Otnes 2485 RENDALEN
Telefon: 488 68 922/62 46 85 00 

Privatpraktiserende fysioterapeut

Nina Kværnæs Nygård

Nina Kværnes Nygård er i permisjon og vil være tilbake i november 2024. 

I denne perioden vil Ingunn Andreassen være vikar i 40%. Ingunn er å treffe tirsdager og onsdager på instituttet. 

Hun kan nås på samme telefon nr. 469 21 438 / 474 76 278, send gjerne SMS ved henvendelser så tar hun kontakt ved anledning.  


Alle dager ved fysikalsk institutt i Helse- og sosialsenteret, Otnes.

Tlf.: 474 76 278/62 46 85 00.

Telefontid kl. 09.00 – 13.00.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell.  De har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient- og klientsituasjoner.  Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

 

Mer informasjon om fysioterapi får du ved å kontakte kommunefysioterapeut Gerd Janne Storli Simensen.

Adresse

Helse- og omsorgssenteret Otnes

Søstuveien 21

2485 Rendalen