Friskliv og folkehelse

Folkehelsen påvirkes av forhold som økonomi, utdanning, opplevelse av tilhørighet til familie, venner og lokalsamfunn, bolig, hvilke levevaner man har når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk.

Hedmark fylkeskommune arbeider etter slagordet:

"Det skal være enkelt for alle å velge sunt".

Det er en strategi som bygger på kunnskapen om at sosial ulikhet påvirker folkehelsen. Det satses derfor på å få fram "friskfaktorer" på arenaer hvor folk flest ferdes.

Fra 01.01.2012 trådte Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. Den gir både kommuner, fylkeskommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Det er økt fokus på å forebygge på tvers av alle sektorer, fra skole til sykehjem, barnehage og vei. Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

Folkehelseprofilen 2022 (PDF, 2 MB)
Folkehelseprofilen 2021 (PDF, 2 MB)
Folkehelseprofilen 2020 (PDF, 2 MB)

 

Stolpejakten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anne Marit Kværnes

 

Rendalen Friskliv

Åpningstider og priser Frisklivssentralen. (PDF, 562 kB)

 

Ønsker du å fornye og/eller tegne abonnement, eller trenger informasjon om Rendalen Friskliv kan du kontakte:

Velkommen!

Frisklivssentralen

Trenger du hjelp og støtte til endring av levevaner?

Frisklivssentralen Rendalen er en kommunal forebyggende helsetjeneste med tilbud til personer som ønsker å endre levevaner. Gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan du få hjelp og støtte til å mestre og fremme egen helse. Du trenger ikke å ha diagnose eller være syk for å delta på Frisklivssentralen. Frisklivssentralen i Rendalen er en tverrfaglig tjeneste og kommunens ansatte har ulik faglig bakgrunn som fysioterapi, idrettspedagogikk, ernæring, ergoterapi, helsesykepleie og psykiatri.

Hva inngår i frisklivsresepten?

er et strukturert oppfølgingstilbud som varer i 12 uker og består av:

  • Frisklivssamtaler hvor reseptperioden innledes og avsluttes med en individuell helsesamtale. Vi ser på muligheter og mål for perioden.
  • Fysisk aktivitet, gruppetrening ute og inne. Nivået er tilpasset deltakerne.
  • Temabasert undervisning og erfaringsutveksling om endring av levevaner. Kostholdsveiledning med fokus på å øke motivasjonen til å oppnå et varig sunnere kosthold.
  • Tilbudet gjennom frisklivsresepten er gratis.

Hvordan bli deltager?

Du kan selv kontakte oss på eget initiativ. Lege, fysioterapeut, helsesykepleier, psykiatritjeneste eller NAV kan henvise deg til Frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten.

Tilbud ved Frisklivssentralen Rendalen

  • Frisklivsresept 12 ukers veilednings- og oppfølgingstilbud for deg som ønsker endring av levevaner. Vårt tilbud i Rendalen vil konsentreres over to perioder i året; vår og høst.
  • Friskliv for bønder.
  • Mor og barn-trim.
  • Friskliv for eldre.

Kurs og gruppetilbud kan variere fra semester til semester.

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

For mer informasjon om Frisklivssentralen, kontakt

Svømmehaller
Folkehelse

Lenker til folkehelse:

FYSAK trimturer

Kontakt Tone Illevold

 

Adresse

Helse- og omsorgssenteret Otnes

Søstuveien 21

2485 Rendalen