Demensomsorg

Kjenner du noen som glemmer?

Kjenner du noen som opplever noe av følgende: 

  •   Glemmer nylige hendelser.
  •   Gjentar historier.
  •   Forvirret i forhold til tid og sted.
  •   Problemer med å kjenne igjen folk.
  •   Glemmer innlærte ferdigheter.
  •   Personlighetsforandringer, f.eks. mistenksomhet.
  •   Svekket dømmekraft.
  •   Problemer med å klare seg i hverdagen.
  •   Problemer med å finne de riktige ordene.
  •   Tiltaksløshet, tilbaketrekking.

Hvis en mistenker en demenssykdom, er det viktig med utredning, slik at man kan utelukke eventuelle andre årsaker til symptomene. Det er viktig med tidlig diagnostisering for å kunne iverksette relevante tiltak til riktig tid. Tiltakene kan fremme mestring av sykdommen og gjøre hverdagen lettere for den enkelte og dennes pårørende.

Ta kontakt med fastlege eller demensteamet.

Demensteamet er en del av kommunens tilbud for hjemmeboende personer som begynner å få utfordringer med dagliglivets aktiviteter. Målet er å hjelpe enkeltpersoner og deres familier der det er mistanke om begynnende demens.

 

Hva er demens?
Demens: Nasjonalforeningen for folkehelsen