Har du mottatt et krav fra Rendalen kommune?

Har du mottatt et krav fra Rendalen kommune og har spørsmål til kravets opprinnelse, behov for betalingsutsettelse eller mottatt et inkassovarsel?

Økonomiavdelingen foretar utfakturering og innkreving av alle krav i Rendalen kommune. Har du spørsmål som du ikke finner svar på her, ta kontakt med økonomiavdelingen på tlf. 62 46 85 00 eller e-post: okonomi@rendalen.kommune.no

Hvordan ønsker du å motta fakturaen?

Rendalen kommune har pr mai 2018 tatt i bruk en ny distribusjonsløsning for hvordan dere kan motta kravene fra oss. Dere som mottakere kan selv velge hvilket format dere ønsker å motta fakturaen og systemet sender dem ut etter følgende prioritet: hvis dere har takket ha til avtalegiro vil du motta fakturaen som avtalegiro, har du ikke takket ja til avtalegiro vil den sjekke neste format som er eFaktura. Har du ikke takket ja til eFaktura heller vil den sjekke neste format på lista. For de som ikke har tatt noen aktive valg om ønsket format sendes den som papirfaktura pr post.

 1. Avtalegiro: har du en aktivert avtalegiro vil den sendes til deg rett i nettbanken og belastes din konto på forfallsdato
 2. eFaktura: har du takket ja til eFaktura vil den sendes til deg rett i nettbanken og må godkjennes for å belastes din konto på forfall. Flere banker tilbyr nå at du som kunde kan gjøre et valg om å si "ja takk" til alle som tilbyr eFaktura: har du takket ja til dette vil vi automatisk sende deg fakturaen som eFaktura selv om du ikke har mottatt noen fakturaer fra oss tidligere. Husk: eFaktura må du selv godkjenne i nettbanken. vi anbefaler at du takker ja til både avtalegiro og eFaktura: da belastes den på forfallsdato og du har fakturaen med alle detaljer liggende i eFakturaarkivet ditt i nettbanken
 3. EHF: er du registrert som næringsdrivende og har et regnskapssystem som kan motta fakturaene elektronisk vil vi sende fakturaeb rett til ditt regnskapssystem i et elektronisk format som heter EHF
 4. Vipps: har du takket ja til å motta fakturaer i Vipps vil den dukke opp på din mobil klar for betaling i Vipps. Dette krever at vi har registrert ditt mobilnummer og dette kan du registrere selv i Innbyggerinnsyn (ny innsynsløsning som kommer snart for Rendalen kommune)
 5. Digital postkasse (Digipost): Har du aktivert din digitale postkasse vil fakturaen sendes deg i Digipost
 6. epost: Dette krever at vi har registrert ditt mobilnummer og dette kan du registrere selv i Innbyggerinnsyn (ny innsynsløsning som kommer snart for Rendalen kommune)
 7. Papirfaktura: siste format som sjekkes er papirfaktura og har du ikke aktivert noen av de formatene som er angitt ovenfor vil fakturaen sendes deg pr post som tidligere.

Vi anbefaler at dere som kunder tar i bruk elektroniske formater og tegner avtale om avtalegiro og eFaktura: dette sikrer at dere betaler på forfall samt at dere har fakturaene tilgjengelige i nettbanken for senere bruk.

Betalingsbetingelser:

Fakturaene som sendes ut fra Rendalen kommune har i hovedsak 30 dager som betalingsbetingelse. Avvik her vil kunne forekomme for faste oppdrag hvor man har faste forfallsdatoer, se info nedenfor.

Oppdragsgivere og Avtalegiro:

Økonomisystemet bruker en betegnelse som kalles "oppdragsgiver" for å definere hvilken virksomhet som er kravseier, dvs utsteder av kravet du mottar og dermed mottaker av inntekten. Dette er en identifikator som i hovedsak benyttes internt, men påvirker dere som kunder når det gjelder ønske om avtalegiro:

 • Hver oppdragsgiver har en egen avtalegiroreferanse som finnes i KID-en som er oppgitt på fakturaen
 • Ønsker du å tegne avtalegiro-avtale i nettbanken din må dette tegnes pr oppdragsgiver, det kan IKKE tegnes for Rendalen kommune samlet, dvs:
  • Har du mottatt en faktura fra oppdragsgiver PND for kommunale avgifter må det tegnes spesifikt for denne oppdragsgiveren
  • Mottar du så en faktura fra oppdragsgiver Oppvekst for barnehage eller SFO må det så tegnes en ny spesifikk avtale for denne oppdragsgiveren også
  • Når du har betalt en faktura i nettbanken din får du automatisk forespørsel om du ønsker å tegne en ny avtale med oss, enten avtalegiro, eFaktura eller begge avtalene (vi anbefaler begge avtalene)
  • Avtalegiro tilbys på de tjenestene som har faste oppdrag, dvs faktureres med definerte intervall: kommunale avgifter, husleie, barnehage, SFO, pasientvederlag og faste abonnement på varer og tjenester
   • Tilfeldige fakturagrunnlag som utstedes gjennom året vil ikke inngå i avtalegirogrunnlagene og mottas dermed separat. Vi anbefaler at du godtar eFaktura: da vil disse sendes deg rett i nettbanken! 

Kontaktinformasjon:

Alle fakturaer er påført informasjon om hvilken virksomhet som er oppdragsgiver, dvs utsteder, samt kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål. Alle spørsmål om kravets opprinnelse, dvs bakgrunnen for kravet, må stilles til oppgitt kontaktinformasjon da det er de respektive virksomhetene som avgjør endring av krav, kreditering samt kan svare for hvilke avtaler som ligger til grunn for utfaktureringen.

Økonomiavdelingen kan svare på spørsmål om betalingsutsettelse eller andre spørsmål knyttet til selve betalingen av kravet.

Innfordring:

Rendalen kommune har egeninnfordring, dvs vi sender påminnelser (inkassovarsler) samt sender ubetalte krav til inkasso. Vi benytter fra 2018 et system som heter EIK inkasso for utsending av inkassovarsler og inkassokrav.

Har du mottatt et inkassovarsel eller inkassokrav fra Rendalen kommune: ta kontakt med økonomiavdelingen for å gjøre en avtale. Ikke la kravet gå videre i prosessene: dette er kostbart da det påløper ytterligere gebyrer og salærer.

Frem til 01.11.2017 benyttet vi Lindorff for innfordring og for de av dere som har enkelte eldre inkassosaker som ikke er avsluttet er det Lindorff som må kontaktes for nedbetalingsavtale, betalingsinformasjon m.m. www.lindorff.no

 

Kommunale gebyrer/eiendomsgebyrer:

Kommunale gebyrer omfatter vann, avløp, septiktømming, renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Gebyrene sendes til den som står oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret).

Kommunale gebyrer faktureres fra og med 2019 over 4 terminer årlig. Fritidsrenovasjon faktureres over 2 terminer pr år, henholdsvis 1. og 3. kvartal.

Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin ber vi om at kjøper og selger blir enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

 

_______________________________________________________________________________________

Kontakt:  Ida Laila Høye

Artikkelliste