TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige. I 2019 gikk pengene til Care

Tusen takk for en fantastisk innsats under årets TV-aksjon!
Care vil nå kunne hjelpe hundre tusener av kvinner.
I Rendalen ble det samlet inn 67,74 kr. pr. innbygger.
Dette er kr 25,33 over landsgjennomsnittet på kr 42,41.

Se flere resultater her.

Det vil bli lagt ut nærmere informasjon for TV-aksjonen 2020 etter hvert.