TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige. I 2019 gikk pengene til Care

Tusen takk for en fantastisk innsats under årets TV-aksjon!
Care vil nå kunne hjelpe hundre tusener av kvinner.
I Rendalen ble det samlet inn 67,74 kr. pr. innbygger.
Dette er kr 25,33 over landsgjennomsnittet på kr 42,41.

Se flere resultater her.

I 2020 vil pengene gå til WWF - Verdens naturfond, som ønsker å bekjempe plastproblemet i havet.