TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige. Ta godt imot de frivillige bøssebærerne søndag den 20. oktober. I år går pengene til Care. Er det noe du lurer på så kontakt Oddveig Kværnes Bakkom