Sølenroa

Sølenroa har en helt spesiell og skjermet beliggenhet – 9 km innenfor låst bom på østsiden av Storhåen med eksklusiv tilgang til attraktivt fiske i Storhåen og Sølna. På området ligger 6 utleiehytte, der 5 av hyttene er tilgjengelig for leie via inatur og fishspot. Inkludert i leien er robåter og kanoer. Via Fishspot kan alle som ønsker å fiske med stang, garn eller oter få kjøpt fiskekort.

Utsikt fra Sølenroa Historikk

Skogen på begge sider av Sølensjøen tilhørte i sin tid ulike gårder i Rendalen. Siste del av 1800-tallet var vanskelige tider økonomisk, og mange valgte å selge skog for å berge gårdsbruket. Johan Steen, direktør for varemagasinet Steen & Strøm kjøpte i 1901, sammen med 2 andre direktører, skogteigen der hyttene står i dag. Først ble det satt opp ei lita bu, som i dag er vedbua, etterpå ble Rorbua satt opp, og allerede i 1903 ble herskapshytta Hovedbølet oppført. Kort tid etter ble et båthus oppført. Det var ei storhetstid for stedet, der de 3 eierne hadde sine ferier i Hovedbølet, mens de hadde hver sin rormann som bodde i Rorbua. Den lengstlevende av de 3 direktørene ble eneeier av Sølenroa, og Johan Seen’s sønn, Erling, arvet stedet. Han satte opp Nyhytta sommeren 1994. Erling hadde ikke samme forholdet til eiendommen som faren, og bestemte seg for å selge stedet på sine eldre dager.

Øvre Rendal kommune brukte sin forkjøpsrett og kjøpte eiendommen i 1955. Etter at kommunen hadde eid stedet en stund, med forskjellige leietakere, ble det solgt til Norsk Skog og Landarbeiderforbund i 1961. Skogen rundt ble beholdt av kommunen. Stedet ble framover benyttet av medlemmene i NSLF. I 1988 gikk NSLF inn i Fellesforbundet. Fellesforbundet ble dermed eier av både Sølenroa, og andel som de hadde på Mefurua, sammen med Rendalen kommune. I 1992 ønsket Fellesforbundet å trekke seg ut av sameiet ved Mefurua, og det ble inngått avtale om makeskifte. Avtalen gikk ut på at Fellesforbundet trekte seg ut av Mefurua, mot at kommunen satte opp 2 laftehytter i Sølenroa, samt at 1000 dekar skog medfulgte. I siste del av 2012 fikk Rendalen kommune mulighet til å kjøpe tilbake Sølenroa fra Fellesforbundet, og fra 2013 var det igjen kommunalt eierskap. Siden den gang har hyttene vært utleid på kort- og langtidsbasis, til glede for allmennheten. 

Kontakt

Marit Bjørnstad
Arbeidsleder
E-post
Telefon 94 00 19 50
Mobil 99 22 74 73