Store sten - Norges tredje største frittliggende stein!

Store sten er Norges tredje største frittliggende stein og er omkring 16 meter høy. Den ligger ved rasteplassen på østsiden av Storsjøen, like ved siden av Sjøliveien (fylkesvei 237).

Kjempesteinen består av øyegneis og har ei vekt på hele 12 500 tonn. I området lenger bak i terrenget ligger det andre store steiner av samme bergart. Alle har løsnet fra fjellet, sannsynligvis mot slutten av, eller rett etter siste istid for rundt 10 000 år siden. Steinen går også under navnet Otersteinen og Andråsteinen.

Kilde: NGU (Norges geologiske undersøkelse)

Foto: Øyvind Fredriksson

Se filmklipp fra Otersteinen.